እሴቶች

 

 

  እሴቶች

 

 ሀገር-ወዳድነት

 ሰላማዊነት

 ህጋዊነት

 ምክንያታዊነት

 ዓለም-አቀፋዊነት